BYLI JSME U TOHO

Tomáš Garrigue Huba přijíždí na Nádraží Císaře Františka Josefa v Praze

/Reportáž z natáčení historického seriálu České televize „České století“/

Na slavnostně girlandami zeleného chvojí s červenobílými fáborami vyzdobené Nádraží císaře Františka Josefa vjíždí historický vlak tažený novou parní lokomotivou vyrobenou v roce 1917 se vzácným profesorem Tomášem Garriguem Masarykem a jeho doprovodem.  Očekávaly ho davy obecenstva v čele s ruskými, francouzskými a italskými  legionáři, Sokolové, Junáci a  Baráčníci s bojovými zástavami a prapory, členové krojovaných národopisných skupin z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska, vojáci, policisté a hasiči  v rakouských uniformách a další velké zástupy občanů i rodiny s malými dětmi. Příjezd vlaku s prezidentem Masarykem do Prahy v onen památný den osmnáctého prosince 1918 oznamovaly nejdříve výstřely z děl  na strahovských hradbách. Poté se rozezněly v Praze všechny zvony…

Pražské Hlavní nádraží rozezvučel mohutný jásot čtyř set komparsistů, kteří  uvítali přijíždějící historický parní vlak se slovenským umělcem Martinem Hubou v úloze Tomáše Garrigua Masaryka v modrém salónním vagónu a dalšími osobnostmi jeho doprovodu. Slovenský herec o svém  rozhodování, zda přijmout tuto ojedinělou a výjimečnou nabídku zahrát si úlohu prezidenta Osvoboditele, řekl : „Masaryk sa nikdy netajil, že bol tiež Slovák, takže toto tiež, by som povedal, mi mierne dodalo odvahy nájsť tu, nazvime to drzosť, pristúpiť na túto krásnu, dobrodružnú hru.“ Takto přiblížil  některé ze svých pohnutek v přestávce při natáčení  zahajovacího dílu chystaného seriálu „Českého století“ hlavní představitel prvního prezidenta Československého státu  Martin Huba.

Nádražím burácí volání z úst diváků této významné události, jakou je příjezd prezidenta Osvoboditele do vlasti, provázené nadšeným máváním praporky v českých a amerických barvách : „Nazdááár!,  Bravóóó!,  Hurááá! Sláááva! Ať žije Masaryk!  Buďte vítán!“ Vlakový průvodčí v jasně modré  sváteční uniformě Rakousko-uherských drah otevírá dveře slavnostně vyzdobeného salónního vagónu. Pan prezident s laskavým úsměvem ve tváři vystupuje  po schůdkách na první nástupiště, zaplněné  zástupy nadšených diváků. Kyne na pozdrav všem, kteří v hojném počtu ze všech koutů naší vlasti  přijeli uvítat ve vlasti velkého českého vůdce po dlouhých letech jeho exilu v zahraničí. Vojenská hudba v rakouských uniformách zahraje  francouzskou hymnu La Marseillaise. Volání slávy náhle ustává. Nastává vzácný okamžik slavnostního přivítání.

Selka v národním kroji podává panu presidentovi chléb na ošatce zdobené šátkem s bohatými výšivkami v národních barvách a nabízí na uvítanou skývu chleba se solí. Masaryka vítají svými projevy především hodnostáři a zástupci českého politického a společenského života. Za představitele české kulturní obce se ujímá slova vlastenecký spisovatel Alois Jirásek. Nato pan prezident krátce poděkoval všem za srdečné uvítání na domovské půdě své vlasti. Poté se řízným krokem se svým doprovodem odebral po slavnostním červeném koberci do útrob nádražní budovy provázen znovu nadšeným jásáním zástupů. Krátce se Masaryk ještě plný dojetí zastavil, když mu děti zazpívaly  jeho zamilovanou národní píseň  „Ach, synku, synku“ a celé nádraží se k nim nadšeně přidalo.

/Tolik naše přímá reportáž z celodenního natáčení televize v sobotu dne třicátého března na Hlavním nádraží v Praze/.

Tomáš Garrigue  Huba slavnostně  přijel, aby přivezl s sebou do Prahy samostatnost Československé republiky. Režisér Robert Sedláček natáčel  úvodní díl nového televizního cyklu „České století“, který má zmapovat významné mezníky moderních českých dějin od vzniku samostatného státu v roce 1918 až do listopadové sametové revoluce v roce 1989. Závěrečný díl seriálu přiblíží okamžiky rozdělení Československé republiky na dva samostatné státy ‒ Českou a Slovenskou republiku.

Režisér Roman Sedláček se podílel na scénáři spolu s historikem Pavlem Kosatíkem. Autoři se drželi historických faktů. V osmi dramatech – jednotlivých dílech sledují historické osobnosti v okamžicích, kdy věděly, že jejich rozhodnutí ovlivní na dlouhou dobu celý národ a jeho osudy. Manželku presidenta Masaryka Charlottu si zahraje známá herečka Daniela Kolářová, v dalších rolích se objeví např. Ivan Trojan a Daniel Landa.

První díly nového seriálu budou moci diváci ČT na svých brazovkách sledovat od podzimu letošního roku.

Vladimír Prchlík

Foto z natáčení je možné shlédnout ZDE.