Spořilovské sokolské lípy, Praha

Zajímavostí u těchto stromů je jejich sepětí se začátkem činnosti Sokola na Spořilově a se jmény zakladatelů Sokola bratrů Tyrše a Fügnera. Podle zachované Sokolské kroniky byly oba tyto stromy vysazeny u příležitosti otevření nové, zděné sokolovny na Spořilově v roce 1933 na památku zakladatelů České obce sokolské ( ČOS) bratra Dr. Miroslava Tyrše, prvního náčelníka ČOS ( lípa vpravo) a bratra Jindřicha Fügnera, prvního starosty ČOS ( lípa vlevo). Na tuto skutečnost upozornila občany TJ SOKOL Praha Spořilov – Roztyly umístěním pamětní tabulky na čelní stěně objektu sokolovny v září 2007, u příležitosti 80. výročí založení Sokola na Spořilově dne 10.9. 1927. Jedná se o lípy velkolisté, obvody kmenů jsou 175 cm a 183 cm, výška cca 17m a 15m. Stromy se jeví jako zdravé a vitální. Věk lip se odhaduje cca na 95 let. Lípy v celostátní anketě „Strom roku 2007“ získaly 6. místo s počtem hlasů 2 798. Snímky zachycují obě lípy stojící v čele objektu sokolovny.

Vypracovala Mgr. Eva Krutilková