Historie Sokola Spořilov

Dne 10. 9. 1927 se v hostinci „U křížku“ v Roztylech konala za přítomnosti 14 členů schůze, na níž byl, prozatím jen jako odnož nejbližší tělocvičné jednoty v Praze Michli I., založen Sokol Spořilov. První veřejné vystoupení se konalo v provizorní dřevěné tělocvičně u příležitosti státního svátku 28. 10. 1927.
Samostatná tělocvičná jednota Sokol Spořilov – Roztyly byla ustavena o rok později 26. 7. 1928. Ustavující schůze se tehdy konala v restauraci „U Doubravských“ na Roztylském náměstí a za členy se přihlásilo 19 sester a 80 bratří, celkem tedy 99 členů. Prvním starostou se stal bratr František Mašinda, náčelnicí sestra Drobílková, náčelníkem bratr Sojka a vzdělavatelem bratr Sládeček.
V roce 1932 se členové Sokola Spořilov zúčastnili IX. všesokolského sletu. V prvním pololetí roku 1933 čítala jednota 209 mužů, 140 žen, přes 300 žáků a žákyň a 35 dorostenců a dorostenek. Pro tak velký počet členů už byla dřevěná sokolovna malá. Stavební odbor proto ještě v roce 1932 přistoupil k řešení stavby nové budovy. Jelikož se tak stalo v době největší hospodářské krize, rozhodl se výbor požádat o půjčky a zároveň byla vyhlášena povinnost pro všechny zdravé členy do šedesáti let odpracovat 6 hodin měsíčně nebo za každou neodpracovanou hodinu zaplatit 2 koruny. Navíc byl bratr stavitel Ing. Kohout požádán o vypracování stavebního plánu sokolovny, ve které by byl umístěn také biograf. Novou zděnou sokolovnu se podařilo postavit z půjček a darů členů a příznivců Sokola (náklad činil okolo 200 000 korun) ve velmi krátké době. Již v roce 1933 stála a po udělení biografické licence zde začal o sobotách a nedělích pravidelný provoz sokolského biografu, z jehož příjmů se dařilo splácet půjčky. Zároveň s rozhodnutím o stavbě nové sokolovny byl v roce 1932 také zakoupen nerovný, kopcovitý a neurovnaný pozemek, který si členové svépomocí upravili pro letní cvičiště.
Dne 30. 11. 1935 se začalo hrát v novém loutkovém divadle, pro které vyrobil bratr Nejedlý  celkem 106 loutek. Před 2. světovou válkou čítal umělecký soubor Sokola Spořilov 35 členů. Posledním představením, které sehrál před zastavením činnosti Sokola nacisty, byla hra se zpěvy Česká polka. V době války pak mnoho ze spořilovských sokolů položilo život. Po válce, když byla sokolská činnost znovu obnovena, se na Spořilově opět začalo hrát loutkové divadlo a v roce 1947 byly dokonce založeny velký a malý orchestr.
V roce 1938 se přes hrozbu blížící se války konal X. všesokolský slet, kterého se účastnili také spořilovští sokolové. A v roce 1948, kdy Česká obec sokolská uspořádala XI. všesokolský slet, jenž se konal po únorových událostech a měl vyjádřit nesouhlas s politickou situací v zemi, zúčastnilo se tohoto manifestační ho sletu opět více než 500 členů Sokola Spořilov. Svými postoji se však sokolské hnutí stalo nepohodlným a v roce 1952 bylo tehdejším režimem zrušeno. Ani za této situace však spořilovská sokolovna neosiřela a díky tradici, která zapustila hluboké kořeny, se dál pokračovalo v činnosti, ač pod jiným názvem, a ve spořilovských rodinách se dál chodilo „do sokola“.
Přes zjevnou snahu se minulému režimu nepodařilo Sokol „zadupat do země“ a po změnách v roce 1989 se hnutí opět mohlo naplno rozvinout. Dne 7. 1. 1990 byl Sokol znovu oficiálně obnoven a v nových podmínkách se od té doby snaží o navázání na tradici, kterou založili naši předkové. Již v roce 1994 se po téměř padesátileté odmlce konal XII. všesokolský slet, který byl nadšeně přijat širokou veřejností. V roce 1996 proběhla Gymnaestráda, v roce 2000 XIII. a v roce 2006 XIV. všesokolský slet. Na všech těchto akcích nechyběli ani členové Sokola Spořilov.
V roce 2000 bylo v areálu sokolovny slavnostně otevřeno venkovní hřiště s umělým povrchem, které bylo pořízeno na základě grantu od městské části Praha 4. V roce 2010 byla v tělocvičně z důvodu havárie městského vodovodu zcela zničena podlaha a sokolovna musela být dočasně uzavřena. Díky pojistnému vyrovnání a finanční podpoře magistrátu hl. m. Prahy i městské části Praha 4, se v poměrně krátké době podařilo udělat podlahu novou a cvičení tak mohlo být znovu obnoveno.