O nás

V současnosti naše jednota čítá 723 členů, kterým je k dispozici téměř dvacet různých cvičení. Snažíme se rozvíjet pohybové schopnosti a zlepšovat fyzickou kondici spořilovských obyvatel, dětem umožnit, aby se seznámily s tělocvičným nářadím, kterým často jejich škola nedisponuje, a v neposlední řadě je naše cvičení pro mnohé cenově dostupnou variantou volnočasových aktivit.

Zejména dětské oddíly se účastní závodů v gymnastice, atletice, plavání, interkrosu, florbalu atd. V průběhu celého roku organizujeme různé akce pro děti i dospělé. Některé z nich (Šibřinky, Mikulášská, dětské dny, Knížkohraní, Kolečková brusle) se již staly pravidelnými pevnými body našeho programu, jiné doplňujeme podle aktuálních možností (výlety, divadelní představení apod.). V zimě naše jednota pořádá jednodenní zájezdy do Jizerských hor s výukou lyžování a v letních měsících tábor pro rodiče s dětmi, interkrosový tábor, turistický tábor pro žactvo Prakosoza a ženy středního věku pravidelně jezdí cvičit k moři. Účastníme se různých sokolských akcí v rámci naší republiky i v zahraničí.

Snažíme se získávat nové cvičitele. Všichni cvičitelé mají možnost se dále vzdělávat formou různých seminářů a školení. V posledních letech se nám daří sokolovnu postupně rekonstruovat a dovybavovat moderním náčiním.

Naším cílem je živá organizace, sdružující občany všech věkových kategorií.  Všichni, kdo se na fungování naší jednoty jakýmkoli způsobem podílejí, to dělají naprosto nezištně a s láskou. „Sokolství“ se pro ně stalo životním stylem. Doufáme, že je to na atmosféře, která zde panuje, znát.

Historie je u nás stále živá