Všestrannost

Pravidelné cvičení pro děti od 5 do 6 let – před zahájením školní docházky. Cvičení je zaměřeno zejména na všestranný rozvoj pohybových dovedností s využitím základního tělocvičného nářadí, netradičního i tradičního náčiní, básniček a her a v relaxační části na rozvíjení senzomotorických schopností důležitých pro vstup do školy. Zápis do cvičení probíhá vždy v září. Kapacita je max. 30 dětí na jedno cvičení.

cvičení: pondělí 15:30-16:30

cvičitel: Klára Kunčíková, Dana Absolonová  

Foto ze cvičení zde:
cvičení: čtvrtek 16:00-17:00

cvičitel: Iveta Matajová, Jana Kohoutová, Kamila Jakubcová