Rodiče a děti

Hravá forma cvičení pro děti od 2,5 do 5 let s aktivní účastí rodičů. Cvičení je zaměřeno na rozvíjení senzomotorických schopností s využitím netradičního i tradičního náčiní, básniček a her, na všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí a na jejich seznámení se základním tělocvičným nářadím. Na našich hodinách necvičí pouze děti. Rodiče či jiný dospělý doprovod cvičí také, proto je důležitý pohodlný cvičební oděv i v případě dospělých. Navíc se často pro své dítě stávají "cvičebním nářadím", proto je třeba rovněž zvážit fyzické možnosti dospělého, zejména v případě babiček, dědečků či těhotných maminek. Zápis do cvičení probíhá vždy v září. Kapacita je max. 30 dětí na jedno cvičení.

cvičení: pondělí 16:30-17:30 cvičitel: Klára Kunčíková 
cvičení: úterý  16:00-17:00 cvičitel:  Barbora Kostková
cvičení: středa  16:30-17:30 cvičitel:  Michaela Lacigová

Foto ze cvičení zde: