Smíšený volejbal dětí

Pravidelné cvičení pro starší žáky a žákyně zaměřené na zvládnutí základů volejbalu.

cvičení: pondělí 19:00-20:00 cvičitel: Karolina Holinská, Tereza Pešatová