Všestrannost

Pravidelné cvičení pro mladší a starší žáky zaměřené na všestranný rozvoj pohybových dovedností a zvládnutí základního tělocvičného nářadí i náčiní a základů florbalu. V průběhu roku mají děti možnost se zúčastnit různých utkání s jinými florbalovými oddíly.

cvičení: čtvrtek
cvičitel: Robert Löwenhöffer
17:00-18:00 mladší žáci
ročník 2012-2008

18:00-19:00 starší žáci ročník 2007-2001