Všestrannost

Pravidelné cvičení pro mladší a starší žákyně zaměřené na všestranný rozvoj pohybových dovedností a zvládnutí základního tělocvičného nářadí i náčiní.

cvičení: pondělí 17:30-19:00 cvičitel: Jana Sobotová, Jitka Kopřivová, Romana Soukupová, Pavlína Součková
cvičení: středa 17:30-19:00 cvičitel: Monika Reiterová, Michaela Coufalová

Foto z cvičení