ženy - kondiční cvičení

Zdravotní cvičení pro ženy s prvky jógy a Feldenkraisovy metody. Feldenkreisova metoda je novým přístupem k porozumění sebe sama, je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců a pohybových stereotypů.

cvičení: pátek 10:15-11:45 cvičitel: Jana Zachová

KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN VE SPOŘILOVSKÉM SOKOLE

Jubilejní rozhovor s vedoucí oddílu a cvičitelkou sestrou  RNDr. Janou Zachovou

VP: Všiml jsem si na nástěnce v Sokole, že jste oslavily 20 let od založení oddílu.

Jak vzpomínáš na jeho začátky?

JZ: Začaly jsme cvičit v říjnu 1992. To bylo v době polistopadové euforie, kdy jsme si začínali uvědomovat  svou zodpovědnost  za vlastní zdraví. Já jsem měla v kapse čerstvý diplom cvičitelky zdravotní tělesné výchovy a cvičitelky jógy a potkala jsem v samoobsluze dávného známého ze spořilovského Sokola Vláďu Prchlíka. Slovo dalo slovo a  Vláďa mi nabídl možnost cvičit ve zdejším  Sokole. Chodili jsem pak s manželem po Spořilově a vylepovali plakátky zvoucí ŽENY STŘEDNÍHO VĚKU  na informační schůzku o zdravotním cvičení s prvky jógy a  Feldenkraisovy metody. Tento originální způsob cvičení, jehož základní motto je: „Poznej sama sebe pohybem“ a používají jej jak rehabilitační pracovníci, tak třeba tanečníci, oslovil nejen mne. Záhy po otevření „železné opony“ ho k nám přivezla jedna z posledních přímých žaček  M. Feldenkraise přímo z Izraele. Vzhledem k rostoucímu trendu uctívání mládí, výkonnosti a úspěchu v polistopadové éře,  zvolily jsme, pod vlivem tehdy populární knihy rakouské autorky Susane Kubelka „Konečně 40“, svoje heslo: „Zralé ženě patří svět, ale musí být fit, a proto jsme zde v tělocvičně.“

VP: Jak rostl zájem? A změnil se přístup cvičenců za tu dobu?

JZ: Ani ne. Na informační  schůzce nás tehdy  bylo  35 a  zhruba v tomto počtu zapsaných  cvičíme dodneška. V tělocvičně nás bývá tak kolem 20 – 25. Představ si, že na oslavě výročí bylo z 18 účastnic 5 původních „matek zakladatelek“, které chodí cvičit celých těch 20 let.

VP: Jak vypadá skladba hodiny, na co kladeš důraz?

JZ: Především, my cvičíme 90 minut. Cvičení je zcela individuální, nesoutěživé, každá si cvičí podle svých možností a s důrazem na procítění účinku cvičení.  Cvičení je zaměřeno na nácvik správného držení těla, dechovou kapacitu, pohyblivost kloubů. Samozřejmě i na posílení nejdůležitějších svalů. Součástí každé hodiny je i závěrečná relaxace, nácvik vědomého uvolnění, jakožto nejúčinnějšího  prostředku proti účinkům stresu a tedy i prevence civilizačních chorob.

VP: Vím, že v létě organizuješ pravidelné pobyty u moře spojené se cvičením. Jaký je zájem o tyto pobyty?

JZ: Za těch 20 let se z nás stala velmi přátelská parta. Scházíme se nejen v tělocvičně, ale pravidelně na předvánoční “CUKROVÉ“ v klubovně Sokola a na konci cvičebního roku na „PIKNIKU V ZEMLJANCE“ na zahradě v Prokopském údolí. Občas chodíme i s naší vynikající průvodkyní za zajímavostmi Prahy. O pobyty u moře je stále větší zájem. Samozřejmě máme i mimospořilovské stálé účastnice, a dokonce i účastníky. V červnu jezdíme tradičně do půvabného historického, rybářského městečka Caorle u Benátek, letos již posedmé, zatímco v září  zkoušíme vždy nové místo, v Chorvatsku, Turecku a  loni i letos v Černé Hoře. Na prvním pobytu nás bylo 11 a loni jsem byla nucena vyhlásit do Černé Hory stop stav 40 a jak loni tak letos máme ještě náhradníky.

VP: Děkuji Ti za rozhovor.

11.3.2013

Ptal se: Vladimír Prchlík

Foto: Jana Zachová