XV. Všesokolský slet

NA ZÁVĚR XV. VŠESOKOLSKÉHO SLETU

ZAZNĚL HUSITSKÝ CHORÁL

Všesokolské slety jsou významným svátkem nejenom Sokolů a jejich příznivců. Představují svým originálním uspořádáním jakési české rodinné stříbro. Konají se každých šest let a znamenají jisté vyvrcholení pravidelné tělocvičné, sportovní a kulturně-výchovné činnosti. Největšího rozkvětu doznaly v době X. (1938) a XI. (1948) všesokolského sletu. Tehdy sokolské ideje stmelovaly veškerý národ proti hrozící nacistické okupaci a po 2. světové válce proti hrozícímu puči komunistické strany a dlouholeté ztrátě demokracie u nás. Sokol byl třikrát zakázán a rozpuštěn. Avšak vždy znovu vzlétl. V letech 1939 až 1945 jeho členové položili nemalé oběti v boji za svobodu, mnoho jich bylo vězněno a spousta jich byla nucena opustit svou vlast. V době zákazu Sokola za sovětské okupace po roce 1968 přežíval Sokol v zahraničí, kde se uskutečnily sokolské slety v exilu – ve Vídni v letech 1972 a 1982, v Curychu v letech 1978 a 1986 a po sametové revoluci se poslední slet v exilu konal v Paříži v roce 1990. Po listopadu 1989 uspořádal Sokol tři novodobé slety v letech 1994, 2000 a 2006, z toho poslední dva ještě naposledy na Rošického stadionu na Strahově.

Na letošní jubilejní XV. všesokolský slet konaný u příležitosti 150.výročí založení této nejstarší české tělocvičné a vlastenecké organizace se koncem června sjížděli do Prahy cvičenci a hosté ze všech koutů naší vlasti i z daleké ciziny. Více než rok se sokolové všech věkových skupin pilně připravovali ve svých tělocvičných jednotách na společná hromadná vystoupení v Praze. Sletový týden zahájili v neděli 1. července tradičním průvodem Prahou, v jehož čele kráčeli sokolové z Rakouska, Švýcarska, Francie, Německa, Švédska, Anglie, ze Spojených států amerických, Kanady, Austrálie, Ruska, Ukrajiny, Slovenska, Srbska i početná delegace Lužických Srbů. Za nimi pochodovali za doprovodu sokolských pochodů v podání několika dechových hudeb tisícové zástupy krojovaných členů dvaačtyřiceti sokolských žup a stovek tělocvičných jednot z České republiky. Se svými historickými prapory v čele a v sokolských stejnokrojích procházeli po dobu téměř tří hodin prosluněnou Prahou z Václavského náměstí až k symbolickému Husovu pomníku na Staroměstském náměstí, kde průvod skončil závěrečným shromážděním stočlenného sboru sokolských praporečníků.

V předvečer zahájení sletu se dostalo delegaci České obce sokolské v čele se starostkou ČOS sestrou Ing. Hanou Moučkovou v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky přijetí paní předsedkyní Miroslavou Němcovou, která vysoce ocenila záslužnou činnost Sokola, provázející po 150 let rozhodující dějinné události českého národa. „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo Československa“, zazněl památný citát prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Paní Němcová dále připomněla stále platné morální zásady Sokola, jako jsou mravnost, věrnost, pravdomluvnost, statečnost, obětavost pro druhého, bratrství, láska k rodině a k vlasti, jejichž absence působí nepříznivě na dnešní neutěšený stav celé společnosti. Poděkovala České obci sokolské za všestrannou péči o tělesnou zdatnost a morální výchovu svých členů a závěrem popřála Sokolu do dalších let mnoho úspěchů a zdaru.

XV. všesokolský slet v SYNOT Tip Aréně v pražském Edenu započal dost dramaticky za zvuku zvonů ve čtvrtek 5.července ve 21 hodin. Hodinu před tím se strhla nad stadionem prudká bouře s hustým lijákem. Přesto probíhalo zahájení přesně podle předem daného scénáře. Zahajovací ceremoniál uvedl švarný sokolský jezdec na statném grošákovi, který hrdě třímal historický prapor první sokolské tělocvičné jednoty SOKOL PRAŽSKÝ, jenž navrhl Josef Mánes. Za majestátných tónů Sukova slavnostního pochodu „V nový život“ vykročil jedinečný průvod vlajkonošů s historickými prapory sokolských žup a jednot z domova i ze zahraničí. Uprostřed zahájení se ozvala třeskutá rána a blesk ozářil celý stadion zaplněný nastoupenými šiky sokolských cvičenců, kteří přes nepřízeň počasí zvládli nástup i svá vystoupení na jedničku. Vděčné obecenstvo je odměnilo potleskem za obdivuhodné hrdinství, zejména členy věrné gardy a mladší žákyně, při jejichž cvičení se na stadion snášely proudy vody.

Závěrečné páteční odpolední hromadné vystoupení se naopak konalo za parného sluníčka, které rovněž kladlo vysoké nároky na všechny cvičence i návštěvníky. Ve dvanácti hromadných skladbách vystoupilo více než 10 500 cvičenců od předškolních dětí s rodiči, přes žactvo, dorost a členstvo až po věrnou gardu. Na závěr se nastoupení sokolové a hosté ze všech předvedených skladeb rozloučili s nadšeným obecenstvem sejmutím státní a sokolské vlajky za velebných tónů státní hymny a husitského chorálu „Kdož sú Boží bojovníci“.

Na závěr starostka České obce sokolské sestra Ing. Hana Moučková vyslovila vřelé díky všem autorům a vedoucím skladeb, cvičitelům, cvičencům i organizátorům, poděkovala divákům za hojnou účast a bratrské prostředí panující v Praze po celý sletový týden a vyhlásila konání příštího XVI. všesokolského sletu v jubilejním roce 2018 u příležitosti 100. výročí založení samostatného Československa.

XVI.všesokolskému sletu v roce 2018 ZDAR!

 

Vladimír Prchlík, účastník XV.všesokolského sletu

 

Foto ze slavnostního zahajovacího průvodu Prahou zde, televizní záznam zde a foto z účasti našich spořilovských cvičenců na sletovém dění zde. Záznam komponovaného večera ke 150. výročí založení Sokola zde, záznam prvního večerního programu zde a druhého odpoledního programu zde.

V naší jednotě jsme pilně nacvičovali následující sletové skladby:

Ať žijí duchové – skladba pro rodiče a děti a mladší školní děti

Jonatán – skladba pro mladší školní děti

Dávej ber – skladba pro starší školní děti a dorost

Kontrasty – skladba pro muže a ženy

Kromě toho se někteří naši cvičenci účastnili nácviků dalších sletových skladeb, které probíhali v jiných jednotách. Byly to skladby:
Česká suita – skladba pro ženy
Nebe nad hlavou – skladba pro dorostenky a ženy
Jen pro ten dnešní den – skladba pro seniory

Ještě před hlavním vystoupením na XV. všesokolském sletu, který probíhal od 2.7. do 6.7., se naši cvičenci účastnili různých akcí, jež sletu předcházely:

-se skladbou Ať žijí duchové, jejímiž autory jsou manželé Sobotovi (něžnější polovička manželského páru je v našem Sokole náčelnicí) naši cvičenci vystoupili i v rámci Akademie, kterou pořádal Sokol Michle, a také v rámci oslav 150. výročí založení Sokola na nádvoří tyršova domu. Foto z Michle zde. Foto z Tyršova domu zde.

-se skladbami Ať žijí duchové a Jonatán naši cvičenci rovněž vystoupili v rámci slavnostní akademie ke 150. výročí vzniku Sokola, která se konala 13.5.2012. v Sokole Královské Vinohrady. Foto z akce zde

- na prezentaci ČOS u příležitosti 150.  výročí založení Sokola v sobotu 2.6., vystoupili rovněž cvičenci Sokola Spořilov, kteří se představili ve sletové skladbě Ať žijí duchové. 30ti minutový televizní záznam, který se vysílal ve středu 6.6., je možno shlédnout zde. Foto z akce zde.

- v sobotu 16.6. se cvičenci Sokola Spořilov účastnili sletu Sokolské župy Plzeňské. Záznam z vystoupení sletové skladby Jonatán je možno shlédnout zde, fotografie zde.

Could not load widget with the id 73.

 

Témeř všichni spořilovští cvičenci, kteří byli před šesti lety „při tom“, se přihlásili k nacvičování znovu, protože to byl opravdu velmi emotivní zážitek. Pro ty, kteří ještě nezažili tu úžasnou atmosféru, se pokusíme ji přiblížit vzpomínkou na to, jaký byl XIV. všesokolský slet.

Po velice zdařilém a působivém slavnostním zahájení spojeném s programem Sokol Gala následovala ve sletovém týdnu jedna akce za druhou. Nedělní sletový průvod Prahou, který neodmyslitelně patří k tradici sletů, procházel po trase Václavské náměstí – Národní třída – Smetanovo nábřeží – nám. J. Palacha - Široká – Pařížská – Staroměstské náměstí od 10.00 hodin do 12.30, ale některé sokolské hudební soubory hrály v pražských ulicích a náměstích i po ukončení průvodu. Podle reálných odhadů se průvodu zúčastnilo přes 20 000 lidí - sokolů ze všech žup v ČR i ze zahraničí a hostů sletu. Ve sletovém týdnu mohli návštěvníci sledovat v areálu Tyršova domu v Praze na Malé Straně pohybové skladby sokolských jednot a hostů z České republiky i ze zahraničí, vystoupení folklorních souborů a pěveckých sborů.

I. program hromadných skladeb se konal ve středu 5. 7. 2006 od 21.00 hodin na Strahově. Potlesk provázel prakticky nepřetržitě všech 12 skladeb. Velkou pozornost a také ohromný potlesk a ocenění sklidili handicapovaní sportovci, kteří se ve večerním I. programu rovněž představili. II. program se konal ve čtvrtek 6.7. 2006 za účasti prezidenta České republiky Václava Klause a cvičenci se předvedli v 11 skladbách. Na závěr programu, který byl zároveň závěrem XIV. všesokolského sletu, zazněl chorál Ktož sú boží bojovníci.
Fotografie z minulého všesokolského sletu najdete zde.