Cvičení pro děti

Zde máte možnost si prohlédnout aktuální možnosti cvičení pro děti.

RODIČE A BATOLATA

Hravá forma cvičení pro děti ve věku od 1,5 do 2,5 roku v doprovodu rodičů. Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových dovedností a rozvíjení senzomotorických schopností dětí s využitím netradičního i tradičního náčiní, básniček a her.

cvičení: pondělí 09:30-10:30 cvičitel: Pavla Zapiór
cvičení: pondělí 10:30-11:30 cvičitel: Pavla Zapiór
cvičení: středa 09:30-10:30 cvičitel: Michaela Lacigová

 

RODIČE A DĚTI

Hravá forma cvičení pro děti od 2,5 do 5 let s aktivní účastí rodičů. Cvičení je zaměřeno na rozvíjení senzomotorických schopností s využitím netradičního i tradičního náčiní, básniček a her, na všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí a na jejich seznámení se základním tělocvičným nářadím. Na našich hodinách necvičí pouze děti. Rodiče či jiný dospělý doprovod cvičí také, proto je důležitý pohodlný cvičební oděv i v případě dospělých. Navíc se často pro své dítě stávají “cvičebním nářadím”, proto je třeba rovněž zvážit fyzické možnosti dospělého, zejména v případě babiček, dědečků či těhotných maminek. Podmínkou je účast jednoho dospělého na jedno dítě. Kapacita je max. 30 dětí na jedno cvičení.

cvičení: pondělí 16:30-17:30 cvičitel: Klára Kunčíková
cvičení: středa  15:30-16:30 cvičitel:  Michaela Lacigová
cvičení: středa  16:30-17:30 cvičitel:  Michaela Lacigová
Předškolní děti

Pravidelné cvičení pro děti od 5 do 6 let – před zahájením školní docházky. Cvičení je zaměřeno zejména na všestranný rozvoj pohybových dovedností s využitím základního tělocvičného nářadí, netradičního i tradičního náčiní, básniček a her a v relaxační části na rozvíjení senzomotorických schopností důležitých pro vstup do školy. Zápis do cvičení probíhá vždy v září. Kapacita je max. 30 dětí na jedno cvičení.

cvičení: pondělí 15:30-16:30 cvičitel: Klára Kunčíková, Dana Absolonová
cvičení: čtvrtek 16:00-17:00 cvičitel: Iveta Matajová, Kamila Jakubcová, Jana Kohoutová

 

Pohybově taneční hrátky 5-7 let
cvičení: úterý 16:00-17:00 cvičitel: Věra Lukavcová

 

ŽÁCI

Pravidelné cvičení pro mladší a starší žáky zaměřené na všestranný rozvoj pohybových dovedností a zvládnutí základního tělocvičného nářadí i náčiní a základů florbalu. V průběhu roku mají děti možnost se zúčastnit různých utkání s jinými florbalovými oddíly.

cvičení: čtvrtek cvičitel: Robert Löwenhöffer, Alena Píclová
17:00-18:00 mladší žáci ročník 2012-2008
18:00-19:00 starší žáci ročník 2007-2001

 

ŽÁKYNĚ

Pravidelné cvičení pro mladší a starší žákyně zaměřené na všestranný rozvoj pohybových dovedností a zvládnutí základního tělocvičného nářadí i náčiní.

cvičení: pondělí 17:30-19:00 cvičitel: Jana Sobotová, Romana Soukupová, Pavlína Součková
cvičení: středa 17:30-19:00 cvičitel: Monika Reiterová, Michaela Coufalová, Kateřina Slavíková
SMÍŠENÝ INTERKROS DĚTÍ

Pravidelné cvičení pro žáky a žákyně ve věku 6-16 let zaměřené na zvládnutí základů interkrosu. Interkros vychází z lakrosu, který známe od severoamerických indiánů. Ti hře říkali Baggataway, což je v překladu „malý přítel války“. To proto, že některé spory o území řešili namísto války hrou. Jméno lakros dali hře až Francouzští misionáři, kterým lakrosová hůl připomínala biskupskou berlu (fr. La Crosse). Interkros je v podstatě verze lakrosu pro tělocvičnu, ale nejen pro ni. Vznikl asi před 20-ti lety v Kanadě a je určen především dětem pro svoji nenáročnost, jednoduchá pravidla a bezkontaktní styl hry. Interkros je hra rychlá, běhavá, plná zvratů. Interkrosová hůl je složena z dřevěné či kovové násady a košíku z měkkého plastu. Košík je navíc vybaven páskem – přepážkou, který zabraňuje vypadnutí míčku při pohybu holí při běhu. Míček je z PVC plněný vzduchem a o trochu větší než tenisák. Interkros je halovým sportem s minimálním počtem střetů hráčů. A tak se mu věnují kluci i holky dohromady. V průběhu roku mají děti možnost se zúčastnit různých utkání s jinými interkrosovými oddíly. Pořádáme i letní tábor.

cvičení: úterý

17:00-18:00 mladší děti

cvičitel: Martin Nešpor, Lucie Staňková, Robert Löwenhöffer

 

18:00-19:00 starší děti

 

SMÍŠENÝ VOLEJBAL DĚTÍ

Pravidelné cvičení pro starší žáky a žákyně zaměřené na zvládnutí základů volejbalu.

cvičení: pondělí 19:00-20:00 cvičitel: Karolina Holinská, Tereza Pešatová
příprava na závody ve všestrannosti

Atletická a gymnastická příprava na závody ve všestrannosti pro předškolní a školní děti. Podmínkou účasti je docházka na běžné cvičení určené pro danou věkovou kategorii. 

příprava pro předškolní děti – pátek 15:00-16:30   cvičitel: Milena Hrubá

příprava pro školní děti – pátek 16:30-19:30   cvičitel: Jana Sobotová, Kateřina Slavíková, Jana Řeháková, Alena Píclová

 

Cvičení pro dospělé

Zde máte možnost si prohlédnout aktuální možnosti cvičení pro dospělé.

KONDIČNÍ CVIČENÍ ženy

Zdravotní cvičení pro ženy s prvky jógy a Feldenkraisovy metody. Feldenkreisova metoda je novým přístupem k porozumění sebe sama, je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců a pohybových stereotypů.

cvičení: pátek 10:15-11:45 cvičitel: Jana Zachová
KONDIČNÍ CVIČENÍ 15+ (DOSPĚLÍ A DOROST)

Cvičení pro dorostence a dospělé zaměřené na posilování a zvládnutí základního tělocvičného nářadí.

cvičení: čtvrtek 20:00-21:00 cvičitel: Robert Löwenhöffer
JÓGA

Jóga nabízí duševní i tělesnou pohodu, harmonii a zklidnění. Cvičení jógy by mělo pomoci odbourat chronický stres, naučit vás relaxovat a načerpat novou energii. Cvičení jógy také vyrovnává svalové dysbalance, obnovuje přirozenou pružnost páteře a zlepšuje funkce srdce.V józe je kladen důraz na plynulé přechody mezi jednotlivými pozicemi a na správnou techniku dýchání. Důležité jsou techniky pozic, jógové dýchání, relaxace a koncentrace, vnímání plynulosti pohybu a celkové uvědomování si sebe sama. Sled pozic v tomto cvičení je setaven pro osoby mladšího věku.

cvičení: středa 19:00-20:00     cvičitel: Eva Krutilková      
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Cvičení pro muže a ženy zaměřené na zpevnění, protažení a lehké posilování za účelem zlepšení zdravotního stavu a tělesné kondice.

Zdravotni cvičení je speciálně zaměřené cvičení, které může sloužit ke zlepšování fyzické kondice, redukci nadváhy, protažení zkrácených svalů či nácviku správného držení těla.

Zdravotní cvičení je velmi vhodné pro lidi se sedavým zaměstnáním, bolestmi zad, nadváhou, vadným držením těla, při poruchách koordinace pohybů nebo pro každého, kdo si chce udržet dobrou kondici do vysokého věku.

Zdravotní cvičení se může cvičit buď bez pomůcek nebo s pomůckami, jako jsou například overbally, velké míče, elastické gumy apod.

Zdravotní cvičení obsahuje posilovací, protahovací, uvolňovací a tvarovací cvičení.

cvičení: cvičitel: 
úterý 19:00-20:00 Romana Soukupová
čtvrtek 19:00-20:00 Jana Sobotová
BASKETBAL

Muži a ženy.

cvičení: pondělí 20:00-21:00 vedoucí: Jiří Řehák

NOHEJBAL

Muži.

cvičení: středa 20:00-22:00 vedoucí: Matěj Frydrych

cvičení: neděle 16:00-18:00 vedoucí: Ondřej Liška

VOLEJBAL

Muži a ženy

pondělí 21:00-22:00 vedoucí: Monika Reiterová

úterý 21:00-22:00 vedoucí: Oldřich Jehlička

čtvrtek 21:00-22:00 vedoucí: Pešatová Tereza, Karolina Holinská

neděle 18:00-19:00 vedoucí: Oldřich Jehlička

neděle 20:30-22:00 vedoucí: Petr Polívka

Sportovní oddíly

Běh

Muži a ženy.

cvičení: pondělí 19:15 – 21:30
čtvrtek 19:15 – 20:00
vedoucí: Jakub Lukavec

INTERCROSS

Pravidelné cvičení pro žáky a žákyně ve věku 6-16 let zaměřené na zvládnutí základů interkrosu. Interkros vychází z lakrosu, který známe od severoamerických indiánů. Ti hře říkali Baggataway, což je v překladu „malý přítel války“. To proto, že některé spory o území řešili namísto války hrou. Jméno lakros dali hře až Francouzští misionáři, kterým lakrosová hůl připomínala biskupskou berlu (fr. La Crosse). Interkros je v podstatě verze lakrosu pro tělocvičnu, ale nejen pro ni. Vznikl asi před 20-ti lety v Kanadě a je určen především dětem pro svoji nenáročnost, jednoduchá pravidla a bezkontaktní styl hry. Interkros je hra rychlá, běhavá, plná zvratů. Interkrosová hůl je složena z dřevěné či kovové násady a košíku z měkkého plastu. Košík je navíc vybaven páskem – přepážkou, který zabraňuje vypadnutí míčku při pohybu holí při běhu. Míček je z PVC plněný vzduchem a o trochu větší než tenisák. Interkros je halovým sportem s minimálním počtem střetů hráčů. A tak se mu věnují kluci i holky dohromady. V průběhu roku mají děti možnost se zúčastnit různých utkání s jinými interkrosovými oddíly. Pořádáme i letní tábor.

cvičení: úterý

17:00-18:00 mladší děti

cvičitel: Martin Nešpor, Lucie Staňková, Robert Löwenhöffer

 

18:00-19:00 starší děti
VOLEJBAL

Muži a ženy

úterý 21:00-22:00 vedoucí: Oldřich Jehlička

neděle 18:00-19:00 vedoucí: Oldřich Jehlička